polecamy grę

x

Brave Kings - Dzielni Królowie
zagraj
Brave Kings - Dzielni Królowie

Strzel z odpowiednią siłą i kątem w miejsce, które sprawi, że drewniana wieża runie.
Sterowanie myszką